Pål Thoresen

Fysioterapeut

Pål Thoresen ble utdannet ved høgskolen i Oslo 1995-1999. Han er Mensendieck utdannet fysioterapeut med spesialfelt innen slyngebehandling for nakke, såkalt Neurac behandlingsmetode. I tillegg jobber Pål blant annet med forebyggende helsearbeid og helsefremmende trening ute i bedrift, gruppetrening i sal og individuell oppfølgning. Han tar også oppdrag som personlig trener.

 35 56 48 33

    95 27 98 51

 pal@grenlandfysioterapi.no